Prawo oświatowe i szkolenia z tego zakresu

Prawo oświatowe i szkolenia z tego zakresu

Nieustanne pogłębianie wiedzy z zakresu prawa oświatowego jest efektem często dokonywanych w nim zmian. W wyniku wielu zapytań składanych przez dyrektorów placówek oświatowych oraz przez rady pedagogiczne, została stworzona firma ERCK LEX, która specjalizuje się w organizowaniu szkoleń z zakresu prawa oświatowego. Inicjatorką powołania do życia tej firmy była pani Elżbieta Linowska.

Prawo oświatowe i szkolenia z tego zakresu

 

Różnorodna tematyka szkoleń

 

Szkolenia dla nauczycieli są specjalnością firmy ERCK LEX. Na ofertę firmy składają się tradycyjne szkolenia otwarte i zamknięte oraz nowoczesne, wykorzystujące dostęp do najnowszych technologii e-szkolenia. Tematyka szkoleń, które proponuje firma ERCK LEX jest w stu procentach dostosowana do wymogów placówek oświatowych. Oferta skierowana jest do dyrektorów i kadry pedagogicznej placówek oświatowych każdego szczebla: począwszy od przedszkoli aż po szkoły średnie. Wszystkie szkolenia prowadzą edukatorzy posiadający bardzo rozległą wiedzę. Szkolenia prowadzi między innymi pani Linowska. Tematyka szkoleń, które proponuje firma ERCK LEX została dostosowana do znowelizowanych, a więc aktualnie obowiązujących przepisów prawa oświatowego. Zostały uwzględnione także potrzeby zgłaszane przez uczestników szkolenia.

 

Wysoka jakość szkoleń

 

To tylko jeden z plusów szkoleń, których organizatorem jest ERCK LEX. Dzięki przekazanym na szkoleniach informacjom, wszyscy, którzy wzięli w nich udział bez trudu dostosują warunki swojej pracy do zmian, które zostały wprowadzone wraz z nowelizacją prawa oświatowego. Uczestnicy szkoleń mają możliwość poznać aktualne przepisy, zdobędą też praktyczną umiejętność posługiwania się aktami prawnymi. To, że szkolenia mają formę zarówno teoretyczną, jak i praktyczną jest ich kolejnym plusem.

 

Firma ERCK LEX powołana z inicjatywy pani Elżbiety Linowskiej oferuje szkolenia, w których mogą brać udział nie tylko nauczyciele, ale także wszyscy, którzy zarządzają placówkami oświatowymi. W szkoleniach tych mogą brać udział także władze samorządowe: partnerzy w zarządzaniu oświatą na danym terenie.

Podobne wpisy: