Czym jest pompa ciepła?

Czym jest pompa ciepła?

Ucieleśnienie idei czerpania energii ze środowiska przeniosło się z obszaru życzeń na obszar praktycznej realizacji. Być może najbardziej uderzającym i dość łatwym do zrealizowania przykładem są pompy ciepła powietrze woda. Oprócz ogrzewania mogą teraz służyć do chłodzenia pomieszczeń, zachowując przy tym główną zaletę powietrznych pomp ciepła – łatwość montażu bez znaczących inwestycji w system inżynieryjny ich eksploatacji

Jak działa pompa ciepła?

Pompa ciepła działa w bardzo prosty sposób. Czerpią ciepło z jednej części pomieszczenia, na przykład wody czy powietrza, które jest na zewnątrz domu, pompa ciepła podgrzewa czynnik chłodzący w sprężarce i oddaje to ciepło do ogrzewanego pomieszczenia. Pierwsza realizacja idei pompy ciepła powietrze wody, związana jest z nazwiskiem brytyjskiego fizyka i inżyniera Williama Thomsona, który w 1852 roku ogłosił ideę „mnożnika ciepła” – schematu praktycznej realizacji systemu pompy ciepła. Następnie już w XX wieku zaproponowano zastosowanie gruntowych lub wodnych wymienników ciepła do obwodu „wyciągu” ciepła WP. Oznacza to, że pompa może pobierać ciepło z każdego miejsca – ze zbiornika, z ziemi, z otaczającego powietrza – i przekazywać je dalej. Jeśli budynek wymaga schłodzenia w czasie upałów, to zachodzi proces odwrotny – przepływ ciepła jest kierowany z powrotem, a nadmiar ciepła odprowadzany jest do zbiornika lub podziemnej warstwy wodonośnej, do otaczającego powietrza. Jedna i ta sama „rewersyjna” pompa ciepła może podgrzewać wodę do instalacji grzewczej i ciepłej wody zimą oraz chłodzić budynek latem.

Typy pomp ciepła

W zależności od rodzaju środowiska, z którego pobierane jest ciepło, pompy ciepła dzielą się na trzy główne typy – „grunt” (potencjał cieplny gleby), „woda” (ciepło w warstwach wód podziemnych lub w otwartym zbiorniku), „powietrze” (ciepło powietrza atmosferycznego). Ze względu na rodzaj chłodziwa w obwodzie wlotowym i wylotowym pompy dzieli się na siedem typów: „gleba-woda”, „woda-woda”, „powietrze-woda”, „gleba-powietrze”, „woda-powietrze”, „powietrze-powietrze”.

Istnieją dwa typy pomp typu powietrze – „powietrze-woda” i „powietrze-powietrze”. Oba typy pobierają ciepło z otaczającego powietrza i przekazują je odpowiednio do chłodziwa – wody lub powietrza. Woda służy bowiem jako „pośredni” nośnik ciepła. Gorąca woda jest następnie kierowana przez układ hydrauliczny do urządzeń grzewczych (np. Do systemu „ciepłej podłogi”), co w efekcie ogrzewa powietrze w pomieszczeniu. Pompy ciepła powietrze-powietrze bezpośrednio podnoszą temperaturę w pomieszczeniu. W powietrznych pompach ciepła obu typów sprawność i wydajność cieplna gwałtownie się pogarszają przy temperaturze zewnętrznej poniżej minus 15 ° С, niemniej jednak nowoczesne pompy ciepła mogą teoretycznie być używane do temperatury zewnętrznej minus 25 ° С.

Zobacz więcej na temat pomp ciepła powietrze-woda https://www.hewalex.pl/oferta/pompy-ciepla-powietrzewoda-do-co-cwu-chlodzenia/ 

Podobne wpisy: