Czym jest Program Operacyjny Inteligentny Rozwój?

Czym jest Program Operacyjny Inteligentny Rozwój?Program ten jest programem stworzonym przez Unię Europejską po to, by firmy mogły łatwiej się rozwijać i stosować nowe technologie w produkcji czy innego typu pracy. Ma na celu pobudzenie rozwoju, usprawnienie gospodarki, ale też wspieranie i stymulowanie innowacyjności w przedsiębiorstwach.

Program ten pozwala przede wszystkim uzyskać dotacje unijne na innowacje. Program Operacyjne Inteligentny Rozwój jest nadzorowany i finansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Pomaga nie tylko opracować innowacyjne rozwiązania, ale i wdrożyć oraz zastosować je w praktyce. Warto wiedzieć, na czym polega ubieganie się o dotacje oraz o tym, że taka możliwość istnieje.

Szczeble programu – dokąd po dotację?

unia Europejska przekazuje swoim państwom członkowskim określone fundusze, które przewidziała dla nich w ramach wspierania innowacji w firmach. Większą częścią tych pieniędzy zarządza Narodowe Centrum Badań i rozwoju, które rozpatruje szczególnie projekty związane z opracowywaniem nowych technologii. Całkiem sporą sumą dysponuje także Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, specjalizująca się szczególnie we wdrażaniu innowacji w praktyce. Kolejne instytucje, które przyznają dotacje unijne na innowacje i rozpatrują wnioski to Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Ministerstwo Rozwoju. Na szczeblu regionalnym dotacjami zajmują się Regionalne Programy Operacyjne, o które można pytać w urzędach marszałkowskich.

Małe i średnie przedsiębiorstwa

Dotacje unijne na innowacje są szansą szczególnie dla firm małych oraz średnich. To właśnie takie przedsiębiorstwa są głównymi odbiorcami dofinansowań. Zwłaszcza małe firmy mają przed sobą trudne zadanie przebicia się na wymagającym rynku. Co więcej, często nie posiadają odpowiedniego doświadczenia lub po prostu nie wiedzą, że można pozyskać pieniądze z Unii Europejskiej. Tymczasem dzięki dotacjom unijnym na innowacje mogłyby wdrożyć odpowiednie działania z zakresu B+R czy też CBR . Dlatego też istnieją usługodawcy specjalizujący się w doradztwie oraz pomocy w sporządzaniu skutecznych wniosków.

Podobne wpisy: