Sejf na broń – jaką klasę wybrać?

Sejf na broń – jaką klasę wybrać?Jeśli chcemy przechowywać w domu czy mieszkaniu broń, musimy zapomnieć o tańszych sejfach, tak zwanych modelach bezklasowych. Rozporządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 26. sierpnia 2014 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji wyraźnie reguluje tę kwestię, nakładając na posiadaczu obowiązek przechowywania broni w specjalnych urządzeniach.

Klasy sejfów na broń

Ogólnie rzecz ujmując sejfy na broń to sejfy atestowane, czyli posiadające klasę bezpieczeństwa. Według obowiązującego prawa posiadacze broni muszą przechowywać ją w sejfie o co najmniej klasie S1 wg normy PN-EN 14450. W tym miejscu należy podkreślić, że wymieniona w rozporządzeniu norma i klasa są najniższymi z istniejących. W praktyce określają one jedynie odporność sejfu na ataki w punktach SU/TP i opisują, jaki powinien być zamek. Czego natomiast nie określają? Ani grubości ścianek, ani tym bardziej sposobu, w jakim sejf ma być zakotwiczony. Na dobrą sprawę więc, jeśli zależy nam na wyższym poziomie bezpieczeństwa, warto wybrać sejf o wyższej klasie, które dostępne są na stronie https://www.saffort.pl/sejfy-na-bron

Sejfy kupione przed 2014 rokiem

Zgodnie z przyjętym 2014 rozporządzeniem, sejfy na broń to co najmniej sejfy S1 wg wspomnianej już normy. Czy to oznacza, że osoby, które kupiły sejf przed wejściem tej normy, muszą go wymienić? Niekoniecznie. Wystarczy uzyskać certyfikat, który potwierdzi, że posiadana szafa spełnia co najmniej wymogi klasy S1. Taki certyfikat wydaje odpowiednia jednostka certyfikująca.

Gdzie przechowywać klucz?

To kolejne pytanie, na które należy udzielić odpowiedzi. Sejfy na broń spełniają bowiem swoją funkcję nie tylko poprzez to, że trudno się do nich włamać, ale też poprzez niedopuszczenie do zawartości osób niepożądanych. Pozwolenie na broń wydawane jest imiennie. I to osoba mająca takie pozwolenie powinna być jedyną, która posiada dostęp, czyli ma klucz, lub zna kod – w zależności od rodzaju zamka. W przeciwnym razie podczas kontroli organ do niej uprawniony może wszcząć procedurę cofnięcia pozwolenia na broń.

Jaką więc klasę sejfu wybrać? Jeśli wystarczy nam S1- nie ma problemu. Jeśli jednak zależy nam na wyższym poziomie bezpieczeństwa, powinniśmy wybrać sejf o wyższej klasie.

Podobne wpisy: