Przemysł w Polsce

Przemysł w Polsce

Przemysł jest jednym z sektorów gospodarki. W zależności od rozwoju danego państwa, jego poziom jest na różnym poziomie. Rozumie się dzięki temu liczbę osób zatrudnionych w przemyśle, ale także jego stopień rozwoju technologicznego i zaawansowania.

Rozwój przemysłu w Polsce

Rozwój przemysłu w Polsce

Przez wieki Polska była uważana za kraj typowo rolniczy. Gospodarka Rzeczypospolitej szlacheckiej nastawiona była na produkcję rolną i eksport nadwyżek zboża na Zachód. Wynikało to też ze struktury społecznej i charakteru szlachty. Zajmowanie się rzemiosłem i wytwórstwem nie przystawało do…