Przemysł w Polsce

Przemysł w Polsce

Przemysł jest to dział gospodarki narodowej. Jeśli coś ma się zaliczać do przemysłu to na pewno jest to wydobywanie surowców.

Po co nam przemysł?

A to jak zwykle w celach konsumpcyjnych i produkcyjnych. Przemysł w Polsce był jest i będzie także od wieków ukształtowało się wiele różnych funkcji z nim związanych i są to:
– funkcja społeczna – przede wszystkim tutaj zaliczymy nowe miejsca pracy,
– funkcja ekonomiczna – dzięki produkcji i konsumpcji, rośnie PKB, a co za tym idzie nasz kraj staje się bogatszy, więc ta funkcja odpowiada za rozwój gospodarczy Polski,
– funkcja przestrzenna – jest ściśle związana z wpływem przemysłu na środowisku naturalne.
Polski przemysł dzieli się na gałęzie, które z kolei dzielą się na branże.
Do najważniejszych gałęzi możemy zaliczyć:
– mineralny,
– paliwowo – energetyczny,
– chemiczny,
– metalurgiczny,
– elektromaszynowy,
– spożywczy,
– lekki.

GOP, WOP, POP…

Lokalizacja przemysłu jest ściśle związana z bazą surowcową i rynkiem pracy, bo jak wiadomo gdzie jest surowiec, a nie ma pracowników to nic nie powstanie i tak samo jak są pracownicy, a nie ma surowca to nie ma będzie na czym pracować. Idąc dalej, miejsca przemysłu są związane z infrastrukturą, bo pracownicy muszą jakoś dojechać, a także z regulacjami prawnymi, bo tam gdzie jest ich mniej to lepiej dla pracodawców.
W Polsce posiadamy kilkadziesiąt okręgów przemysłowych, więc parę poniżej scharakteryzuje:
– Górnośląski Okręg Przemysłowy – jest to największy okręg przemysłowy w Polsce i jest tutaj wytwarzane 20% całej produkcji. Charakteryzuje się także kopalniami i gęstością zaludnienia.
– Warszawski Okręg Przemysłowy – tutaj zaliczamy głównie Warszawę oraz wszystko co dookoła, a jest tego naprawdę sporo. Głównie rozwija się tutaj branża IT.
– Poznański Okręg Przemysłowy – Poznań i okolice z dobrą komunikacją i zapleczem pracowników jest dobrym miejscem dla takich branż jak meblowa czy samochodowa.
Przemysł jest główną siłą napędową gospodarki Polskiej i to dzięki niej możemy nadrobić stratę, którą ponosimy do państw zachodnich.

Podobne wpisy: