O przemyśle w naszym kraju

O przemyśle w naszym krajuPrzemysł to bezsprzecznie najważniejszy dział każdej gospodarki. Tak naprawdę to od tego, jak się on rozwija, zależy tempo rozwoju danego kraju.

Najlepiej o tych kwestiach opowiedzieliby nam fachowcy, ale nie mamy ich na podorędziu, więc spróbujmy zatem sami jakoś poradzić sobie z tym zadaniem.

Od  średniowiecza po współczesność

Jeśli chodzi o przemysł w Polsce to przede wszystkim należy stwierdzić, że różnie rozwijał się on na przestrzeni wieków. Mało tego, różny też był poziom jego rozwoju przemysłowego w poszczególnych regionach kraju. Intensywny rozwój przemysłu nastąpił w wielu XIX, a to głównie za sprawą szybkiego rozwoju techniki. Ogromne możliwości w tym obszarze pojawiły się, kiedy np. na masową skalę zaczęto stosować maszyny parowe. To była prawdziwa rewolucja. Potem poszło już niemal błyskawicznie, szczególnie na zachodzie Europy.

A jak wyglądał wówczas przemysł w Polsce?

Przede wszystkim nie było na mapach wówczas naszego państwa, ale nie znaczy to, że nic nie działo się w granicach dawnej Rzeczpospolitej. Co prawda, ziemie zaboru austriackiego były terenami kompletnie nieprzemysłowymi, ale w zaborze pruskim czy rosyjskim sprawa wygląda już zupełnie inaczej. Tutaj działo się sporo, bo na rozwoju przemysłu zależało też w jakimś sensie zaborcom, którzy czerpali niemałe zyski z opanowanych przez siebie terenów. Jeśli ktoś byłby bliżej zainteresowany tamtymi czasami, może samodzielnie zgłębić temat i wówczas dowie się więcej.
Wróćmy jeszcze na chwilę do współczesnego przemysłu. Otóż, generalnie ten obszar można podzielić na przemysł wydobywczy oraz przetwórczy. Przemysł przetwórczy z kolei obejmuje przemysł spożywczy oraz chemiczny. Obok mamy jeszcze przemysł lekki.
Skoro już mowa o przemyśle, koniecznie trzeba zwrócić uwagę i na to, że przemysł zużywa ogromne ilości wody i jednocześnie jest źródłem
ogromnych zanieczyszczeń. No cóż, coś za coś.
Dodajmy do tego jeszcze jedną informację, a mianowicie taką, że co czwarty obywatel naszego kraju jest zatrudniony w przemyśle. To stosunkowo duża liczba.

Podobne wpisy: