Polski przemysł się rozwija

Polski przemysł się rozwija

Polski przemysł się rozwijaPrzemysł w Polsce należy do najważniejszych działów gospodarki naszego kraju. Rozwój przemysłu ma ogromne znaczenie do oceny poziomu rozwoju gospodarczego naszego kraju.

Jeśli chodzi o przemysł w Polsce to łatwo wyróżnić najważniejsze jego działy. Tradycyjnie jedną z najważniejszych gałęzi w kategorii przemysł w Polsce jest przemysł wydobywczy, czyli po prostu górnictwo.

Co pozyskują górnicy?

Górnictwo zajmuje się pozyskiwaniem zasobów z przyrody nieożywionej, w tym węgla kamiennego, ropy naftowej, gazu ziemnego czy rud metali. To nadal kluczowy dział w kategorii przemysł w Polsce. W górnictwie zatrudnionych jest łącznie ponad sto tysięcy pracowników w naszym kraju.
Blisko z górnictwem powiązany jest kolejny bardzo ważny dział przemysłu taki jak przemysł przetwórczy. Korzysta on surowców uzyskanych przez górnictwo i zajmuje się wytwarzaniem finalnych produktów. Przetwórczy przemysł w Polsce reprezentowany jest między innymi przez hutnictwo, koksownictwo, przemysł maszynowy czy stoczniowy.

Lepsze chwile dla przemysłu ciężkiego

Przemysł ciężki po latach posuchy i dekoniunktury przeżywa w tej chwili zdecydowanie lepsze chwile. Jest to możliwe w dużej mierze dzięki dokapitalizowaniu polskich zakładów przemysłowych przez zagraniczny kapitał. Przemysł w Polsce zdecydowanie skorzystał dzięki pozyskaniu nowoczesnych technologii produkcji i transferu wiedzy know-how, który został wykorzystany przez polskich specjalistów i menadżerów.
Także inne działy przemysłu skorzystały na otwarciu polskiego rynku na transfer wiedzy i kapitału. Wiele polskich zakładów zdołało dzięki temu przetrwać najtrudniejsze czasy i następnie stopniowo zaczęły przystosowywać się do nowych, silnie konkurencyjnych warunków gry rynkowej.
Przemysł w Polsce obecnie rozwija się bardzo harmonijnie. Jest to możliwe dzięki nowoczesnej bazie kapitałowej. Polskie zakłady zdołały pozyskać do współpracy szeroką warstwę dobrze wykształconych specjalistów, którzy pomogli w utrzymania produkcji na wysokim poziomie. Polskie produkty dziś są w stanie bez trudu konkurować z tymi pochodzącymi z zagranicy.

Podobne wpisy: