Category Archives: Biznes

12Mar/18

Przemysł w Polsce

Przemysł w PolscePrzemysł jest jednym z sektorów gospodarki. W zależności od rozwoju danego państwa, jego poziom jest na różnym poziomie. Rozumie się dzięki temu liczbę osób zatrudnionych w przemyśle, ale także jego stopień rozwoju technologicznego i zaawansowania.

Continue reading

11Mar/18

Rozwój przemysłu w Polsce

Rozwój przemysłu w PolscePrzez wieki Polska była uważana za kraj typowo rolniczy. Gospodarka Rzeczypospolitej szlacheckiej nastawiona była na produkcję rolną i eksport nadwyżek zboża na Zachód. Wynikało to też ze struktury społecznej i charakteru szlachty. Zajmowanie się rzemiosłem i wytwórstwem nie przystawało do szlachcica i wręcz można było się godności szlacheckiej, za paranie się takimi rzeczami, pozbawić.

Continue reading