Category Archives: Nauka

12Lip/10
Stosunki polsko-niemieckie na tle X wieku

Stosunki polsko-niemieckie na tle X wieku

Wbrew opinii publicznej w okresach wczesnego średniowiecza w Polsce stosunki polsko – niemieckie były stosunkowo przyjazne. Otóż konflikty na pograniczu tych wczesnych państw dotyczyły nie rządzących elit politycznych, a jedynie marionetkowych władców danych rejonów. I tak w połowie X wieku przygraniczne konflikty o charakterze łupieskim dotyczyły margrabiego wschodniej marchii niemieckiej (Gero, Hodon) oraz plemion zachodnio – słowiańskich.

Continue reading