Category Archives: Nauka

12Lip/10
I i II wiek - lata Mesjaszy

I i II wiek – lata Mesjaszy

Czy Chrystus był jedynym mesjaszem I wieku, który stąpał po Jerozolimie i prawił swoje przesłania? Żydzi czekali od setek lat na jedynego prawdziwego namaszczonego kapłana, który wyzwoliłby ich naród spod niewoli (wcześniej Egipskiej, a w I wieku Rzymskiej). I tak tez w I wiek naszej ery był teatrem działań wielu proroków żydowskich.

Continue reading

12Lip/10
Stosunki polsko-niemieckie na tle X wieku

Stosunki polsko-niemieckie na tle X wieku

Wbrew opinii publicznej w okresach wczesnego średniowiecza w Polsce stosunki polsko – niemieckie były stosunkowo przyjazne. Otóż konflikty na pograniczu tych wczesnych państw dotyczyły nie rządzących elit politycznych, a jedynie marionetkowych władców danych rejonów. I tak w połowie X wieku przygraniczne konflikty o charakterze łupieskim dotyczyły margrabiego wschodniej marchii niemieckiej (Gero, Hodon) oraz plemion zachodnio – słowiańskich.

Continue reading