Zastosowanie przetworników ciśnienia

Zastosowanie przetworników ciśnienia

Zastosowanie przetworników ciśnieniaJedną z najczęściej mierzonych wielkości fizycznych jest ciśnienie. Z pomiarem ciśnienia mamy w wielu przypadkach na co dzień. Z pewnością każdy z nas miał przynajmniej raz w życiu mierzone ciśnienie tętnicze krwi. Ciśnienie to także wyjątkowo często mierzona wielkość fizyczna w przemyśle. W tej dziedzinie gospodarki do mierzenia ciśnienia używane są przetworniki ciśnienia.

Jakie systemy wykorzystują przetworniki ciśnienia?

Przetwornik ciśnienia to urządzenie, które można spotkać w systemach, które pracują instrumentach niezbędnych w urządzeniach biomedycznych, systemach opartych na sprężonym powietrzu, olejach czy gazach. Przetworniki ciśnienia umożliwiają pomiar ciśnienia w rurociągach, zamkniętych lub otwartych zbiornikach. Warunki, w których urządzenia te są wykorzystywane są często bardzo trudne. Stąd konieczność umieszczania czujników mierzących ciśnienie w obudowie wykonanej z kwasoodpornego metalu.

Podział przetworników ciśnienia

Najważniejszym elementem przetwornika ciśnienia jest czujnik pomiarowy. Za kryterium podział przetworników ciśnienia przyjęto więc zasadę na jakiej on działa. Możemy więc mówić o przetwornikach ciśnienia:

  • parametrycznych;
  • tłokowych;
  • cieczowych, czyli hydrostatycznych;
  • sprężystych.

Obecnie większość procesów przemysłowych jest zautomatyzowana. Stąd też w przemyśle bardzo rzadko wykorzystywane są proste mechaniczne przetworniki ciśnienia. Elementem sprężystym w tym rodzaju przetworników jest mieszek, membrana albo rurka Bourdona. W przemyśle stosuje się bardziej zaawansowane przetworniki ciśnienia, które składają się nie tylko z przetwornika, ale także z czujnika, a w niektórych modelach także z miernika. W zautomatyzowanych procesach przemysłowych najczęściej wykorzystywane są bardzo precyzyjne elektroniczne przetworniki ciśnienia.

Ciśnienie to jedna z najważniejszych w wielu dziedzinach przemysłu wielkość fizyczna. Mierzenie tej wielkości jest wykonywane wyjątkowo często. Od prawidłowego ciśnienia zależy praca bardzo wielu sprzętów i urządzeń.

Podobne wpisy: