Sztuka starożytnego Egiptu

Sztuka starożytnego Egiptu

Sztukę w starożytnym Egipcie niemal całkowicie podporządkowano religii. Nie wyrażała ona uczuć ani wrażeń artysty. Miała za zadanie pomóc człowiekowi wejść w życie wieczne, które rozpoczynało się po śmierci. Wiedzę o sztuce starożytnego Egiptu czerpiemy przede wszystkim z dekoracji grobowców i świątyń.

Architektura starożytnego Egiptu

Działalność egipskich budowniczych przejawia się przede wszystkim w architekturze grobowej. Największym osiągnięciem Starego Państwa były piramidy schodkowe, mastaby i piramidy w kształcie regularnych ostrosłupów. Otaczano je wielkimi kompleksami grobowymi, na które składały się świątynie i kaplice. W mniejszej skali układ ten został powtórzony w Średnim Państwie. W Nowym Państwie miejsce pochówku zostało oddzielone od świątyń grobowych.

Świątynie budowane w okresie Starego Państwa nie miały ustalonej formy przestrzennej. Jedną z ich odmian były świątynie słońca w formie zamkniętej. W ich centrum znajdował się potężny, czworoboczny obelisk na cokole. Jego zwieńczeniem była piramida. Przed obeliskiem znajdował się otwarty ołtarz słoneczny. Jednolity układ przestrzenny miały świątynie budowane w okresie Nowego Państwa. Ich frontony zdobiły prostokątne, zwężające się piramidalnie ku górze wieże. Wieże te nazywano pylonami; były one stałym elementem architektonicznym egipskich świątyń.

Malarstwo

W starożytnym Egipcie malarze uprawiali niemal tylko i wyłącznie malarstwo ścienne, na drewnie pokrytym wapienną zaprawą lub cegle. W pierwszej kolejności wykonywali czerwoną barwą szkic, dopiero później rysowali czarną barwą kontur. Płaszczyzny wypełniali farbą temperową, którą przygotowywali na bazie białka jaj i gumy arabskiej. Korzystali również z barwników organicznych. W okresie Starego Państwa początkowo stosowano tylko biel i czerń, z czasem zaczęto posługiwać się także bardziej intensywnymi barwami: czerwienią, ochrą, błękitem, zielenią, żółcią. W okresie Nowego Państwa postacie straciły sztywność, były swobodne i pełne ruchu, miały wiele wdzięku.

Podobne wpisy: