Przemysł w Polsce - czas boomu!

Przemysł w Polsce – czas boomu!

Przemysł w Polsce - czas boomu!Przemysł w Polsce w ostatnich latach przeżywa czas bardzo bujnego rozwoju. Od kilku lat polskie zakłady przemysłowe przeżywają okres prosperity i harmonijnego rozwoju.

Przemysł w Polsce świetnie wyniki uzyskiwane ostatnio zawdzięcza przede wszystkim poprawie stanu gospodarki w krajach Europy Zachodniej. To najważniejsi odbiorcy polskiej produkcji przemysłowej. Przemysł w Polsce potrafi ten okres koniunktury świetnie wykorzystać. I teraz zbiera owoce.

Czas na inwestycje

Właściciele i menadżerowie polskich zakładów przemysłowych bardzo długo czekali na moment, w którym ostatecznie mogą cieszyć się z efektów swej ciężkiej i wytrwałej pracy. Zaufanie w tych branżach buduje się bowiem przez wiele, wiele lat.
Jednak w końcu wieloletnia praca zaczyna przynosić efekty. Przemysł w Polsce stale rośnie i w końcu ciężka praca pozwala zbierać owoce. Przemysł w Polsce przełamuje kolejne limity. W styczniu tego roku globalny poziom produkcji w Polsce wzrósł o 6 procent w stosunku do analogicznego kresu poprzedniego roku.
Polska jest dziś krajem silnie uprzemysłowionym. Przemysł w Polsce odpowiada niemal za jedną czwartą w strukturze produktu krajowego brutto. Według danych opublikowanych przez organizację OECD daje to Polakom siódmą pozycje w europejskim rankingu. Wyprzedzamy w tej kategorii tak silne europejskie gospodarki jak: Włochy, Francję, Hiszpanie, a nawet takie tradycyjne potęgi przemysłowe jak Niemcy, Austria czy Szwecja.

Trochę dziegciu w beczce miodu

Oczywiście nie jest tylko różowo. Przemysł w Polsce musi uważać na zagrożenia, które również występują. Największym zagrożeniem w kategorii przemysł w Polsce jest postępujący niedobór dobrej jakościowo, kwalifikowanej kadry pracowniczej. Otwarcie granic w Unii Europejskiej oznacza bowiem postępujący drenaż dobrze wykwalifikowanych, posiadających doświadczenie pracowników, a także menadżerów. Kolejnym problemem jest również brak wystarczającego kapitału, gdyż przemysł w Polsce to zdecydowanie kapitałochłonna gałąź nowoczesnej gospodarki. Mimo wszystko szanse zdecydowanie przeważają nad zagrożeniami.

Podobne wpisy: