Obozy zagraniczne zalety

Obozy zagraniczne zalety

Obozy zagraniczne to stosunkowo nowa formuła wyjazdowa dla młodzieży, która pojawiła się w Polsce wraz z potrzebą dywersyfikacji ofert wakacyjnych. I choć wybór zagranicznego kierunku ze względu na odległość, a także ewentualne koszty może budzić u wielu rodziców pewne obawy, to obozy zagraniczne, mają więcej zalet niż wad.

 Dlaczego warto?

Największą zaletą wszelkich wyjazdów zagranicznych jest możliwość poznania innych kultur, a także zwiedzanie i ogólnie rozumiana edukacja historyczna i geograficzna. W trakcie wypoczynku młody człowiek jest w stanie poznać dany kraj niejako od środka, a nie w formule czysto turystycznej. Jest w stanie zobaczyć zabytki i obiekty, o których tylko uczył się na szkolnych lekcjach, a to wszystko odbywać się będzie w komfortowej atmosferze wypoczynku i bez szeroko rozumianego przymusu. Nie bez znaczenia są tu nowe znajomości, jakie możemy nawiązać, które w perspektywie czasu mogą dziecku się bardzo przydać. Jednocześnie młody człowiek uczony jest swoistej otwartości i łatwości w nawiązywaniu kontaktu oraz przełamywaniu barier.

Kontakty te są tym ważniejsze i cenniejsze, że ich nawiązanie odbywa się w obcym języku, którego dziecko dopiero się uczy. Sama interakcja zaś wymusza na dziecku, nieustanne używanie języka obcego, co w oczywisty sposób powoduje naturalne podniesienie poziomu nauki. Ten sposób nauczania języka obcego uznawany jest powszechnie za najskuteczniejszy i najbardziej efektywny. Nawet dwa tygodnie lub miesiąc takich konwersacji, które odbywają się nieustannie i w warunkach przyjaznych dla dziecka, może owocować poprawą opanowania języka o jeden stopień. Za te same konwersacje w miejscu zamieszkania, musielibyśmy zapłacić sporo pieniędzy.

Obozy zagraniczne to także swoisty test na samodzielność.

Dziecko nie może już liczyć na rodziców, którzy w każdej chwili mogą przyjechać na obóz lub dorzucić pieniądze, kiedy młody człowiek źle zaplanuje swoje wydatki. Aby funkcjonować, musi bardzo szybko nauczyć się samodzielności i racjonalnie planować wszelkie aktywności oraz wydatki.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat obozów, odwiedź stronę https://www.atas.pl/pl/obozy-zagraniczne

Podobne wpisy: