Krajowy przemysł w ujęciu ogólnym

Krajowy przemysł w ujęciu ogólnym

Przemysł w Polsce, jak i w każdym innym kraju w obecnej dobie, stanowi podstawę gospodarki. Innymi słowy mówiąc, to dział produkcji materialnej, którego istotą jest wydobywanie zasobów przyrody i dostosowanie ich do potrzeb ludzi.

Wszystko to odbywa się na dużą skalę, z pomocą maszyn i na zasadzie podziału pracy. Można jeszcze w tym miejscu wspomnieć o podstawowych funkcjach przemysłu

Funkcje przemysłu

Pierwsza to funkcja produkcyjna – chodzi o pozyskanie surowców i ich przetwarzanie. Funkcja społeczna – wiąże się z miejscami pracy, rozwojem techniki produkcji oraz ze stopniowym polepszaniem warunków życia. Kolejna to funkcja przestrzenna, czyli związana z rozwojem miast, przyspieszeniem procesów urbanizacyjnych oraz z przekształcaniem środowiska naturalnego. I na koniec pozostała jeszcze funkcja ekonomiczna, w kontekście której mówimy o szeroko pojętej produkcji, energii oraz wydobywani surowców mineralnych. Te podane wyżej informacje mogą stanowić dobry punkt wyjścia do tego, żeby głębiej jeszcze wejść z zagadnienie i, jeśli tylko zachodzi potrzeba, rozwinąć je.

Gospodarka polska w XXI wieku

Jeśli chodzi o przemysł w Polsce to w obecnej dobie ten dział gospodarki rozwija się chyba nie najgorzej, ale nikt przecież nie zagwarantuje nam, że tak będzie zawsze. To wypadkowa wielu czynników, w tym również tego, co dzieje się na arenie międzynarodowej. Nic zresztą w tym dziwnego, bo współczesny świat to system naczyń połączonych, a ta „konstrukcja” ma przecież swoje prawa.
Intensywny rozwój przemysłu nastąpił w zasadzie w XIX wielu, kiedy to na szeroką skalę zaczęto stosować m. in. maszyny parowe. Oczywiście w różnych krajach ów rozwój przebiegał różnie, bo bezpośredni wpływ na taki stan rzeczy miały warunki w danym miejscu. Jeśli np. chodzi o przemysł w Polsce, trzeba wyraźnie stwierdzić, że różnie ta kwestia wyglądała w poszczególnych zaborach. W Galicji w zasadzie nie było przemysłu, natomiast w zaborach: austriackim i pruskim ten obszar gospodarki rozwijał się stosunkowo dobrze. W jakiejś mierze umożliwiali to sami nasi ciemiężyciele, bo przecież też na tym korzystali.

Podobne wpisy: