Jak wybierać ubezpieczenie AC?

Jak wybierać ubezpieczenie AC?

Kiedy wykupujemy polisę OC, szukamy najtańszego jej wariantu. Jeśli jednak decydujemy się ubezpieczenie dodatkowe AC, to musimy zwrócić uwagę na wiele szczegółów, jeśli chcemy podpisać korzystną dla nas umowę.

Ryzyka

Ubezpieczenie samochodu w formie dobrowolnej, w jakiej jest AC, nie jest proste. Musimy wiedzieć, że towarzystwo ubezpieczeniowe nie jest tutaj zobowiązane żadnym aktem prawnym do zapewnienia minimalnego zakresu ochrony. Zatem wszystko musimy negocjować i zadbać o to, aby zostało zapisane w umowie. Bardzo ważne jest to czy polisa AC jest ubezpieczeniem od wszystkich ryzyk, czy od ryzyk nazwanych. Ubezpieczenie AC od ryzyk nazwanych jest częściej spotykane i oznacza, że odszkodowanie zostanie wypłacone tylko wtedy, gdy będzie miało miejsce jedno ze zdarzeń określonych w warunkach umowy. Najczęściej odszkodowanie zostanie nam więc wypłacone, jeśli dojdzie do kolizji z innym uczestnikami ruchu, zwierzętami lub przeszkodami, uszkodzenia będą efektem pożaru lub wybuchu oraz działania ekstremalnych warunków pogodowych. odszkodowanie dostaniemy też raczej, jeśli samochód uległ dewastacji czy kradzieży. W przypadku kiedy mamy ubezpieczenie od wszystkich ryzyk, to polisa obejmuje następstwa wszystkich zdarzeń losowych oprócz tych, które są wypisane w OWU jako wyłączenia od odpowiedzialności.

AC i mini AC

Zanim podpiszemy umowę, upewnijmy się też czy dostaliśmy pełną ochronę, czy też właśnie zawieramy umowę na tak zwane Mini AC. W tym drugim przypadku na odszkodowanie możemy liczyć tylko wtedy kiedy nasz samochód ulegnie praktycznie zniszczeniu lub kradzieży. Jeśli jednak zostanie uszkodzony podczas wypadku, to niestety za wszelkie szkody będziemy musieli zapłacić z własnej kieszeni. Z kolei w przypadku AC ta ochrona jest poszerzona także o naprawę skutków kolizji, aktów wandalizmu, zdarzenie naturalne i ewentualne dodatkowe usługi, jakie zaproponuje nam agent ubezpieczeniowy. W tym przypadku jednak powinniśmy błyskawicznie zorientować się, na co możemy liczyć. Mini AC jest bowiem dużo tańsze niż pełne AC.

Dowiedz się więcej na https://www.mtu24.pl/ubezpieczenia-komunikacyjne/ac-pelne/

Podobne wpisy: