Jak działają urządzenia do pomiaru zanieczyszczenia powietrza?

Jak działają urządzenia do pomiaru zanieczyszczenia powietrza?

Jak działają urządzenia do pomiaru zanieczyszczenia powietrza?

Smog jest problemem, z którym nie radzi sobie wiele krajów wysoko uprzemysłowionych. W Polsce podstawą problemu jest to, że palimy w piecach węglem i śmieciami, przez co powstają potężne zanieczyszczenia powietrza.

Aby oszacować skalę smogu, wykorzystywane są specjalistyczne urządzenia pomiarowe. Wśród nich szczególne miejsce zajmują pyłomierze i czujniki jakości powietrza.

Jak skontrolować stan powietrza?

Jeśli mamy wątpliwości, czy powietrze w naszym mieszkaniu i bezpośrednim otoczeniu naszego domu ma dobrą jakość, powinniśmy wykonać prosty pomiar. Bardzo dobrze w tym celu sprawdzają się czujniki jakości powietrza. To urządzenia sprawdzające stan powietrza i ilość zanieczyszczeń. Charakteryzują się różnym poziomem dokładności, różnym rozmiarem i działaniem na mniejszą lub większą skalę. W sklepach dostępne są czujniki stacjonarne i mobilne. Od rodzaju takiego urządzenia zależy, jaka będzie dokładność pomiaru i zakres danych, jakie uzyskamy. Sprzęty tego rodzaju na ogół mierzą poziom różnych frakcji pyłu zawieszonego oraz pyłu całkowitego.

Wykorzystanie pyłomierzy

Pyłomierze to urządzenia stricte do mierzenia zawartości różnych pyłów w próbce powietrza. Oceniają ilość kurzu, dymu, metali ciężkich, pyłku przemysłowego, czy mgły olejowej potencjalnie obecnych w powietrzu, którym oddychamy.

W swoim działaniu pyłomierze mogą wykorzystywać różne metody działania, a najczęściej jest to metoda grawimetryczna lub automatyczna. Jeśli dysponujemy pyłomierzem automatycznym, mierniki działają w trybie ciągłym i przesyłają dane bezpośrednio do podmiotów, które zajmują się ich interpretacją i publikacją.

Do użytku domowego można zamówić sobie pyłomierze w wersji przenośnej, które można zamontować praktycznie wszędzie. Na swoim wyświetlaczu urządzenia te będą na bieżąco pokazywać ilość pyłu i innych zanieczyszczeń.

W metodzie grawimetrycznej pyłomierze działają nieco inaczej. Mają poborniki pyłowe, które zasysają powietrze i przepuszczają je przez filtry, które podlegają okresowej wymianie. Filtry po zapełnieniu przewożone są do laboratorium, ważone i na podstawie różnic w ich masie oraz danych dotyczących prędkości przepływu powietrza w poborniku, wyliczane są stężenia pyłów. Następnie podaje się je w mikrogramach na metr sześcienny.

Podobne wpisy: