Znaczenie przemysłu w Polsce

Znaczenie przemysłu w PolsceWspółczesna gospodarka opiera się w coraz większej mierze na usługach. Odchodzi się od tradycyjnego modelu gospodarki, w którym dużą rolę odgrywało rolnictwo i przemysł.

Jednakże wydaje się, że rozwiązanie te nie jest dobre w odniesieniu do Polski.

Trudny okres transformacji…

Należy zwrócić uwagę, że przemysł w Polsce wychodzi w ostatnich latach z zapaści jakiej doznał po przełomie systemowym. Mocno stawiany na piedestale w czasach komunistycznych ten sektor gospodarki po roku 1989 został zderzony z rzeczywistością wolnego rynku. Okazało się, że wiele produkowanych w Polsce towarów nie przystaje jakościowo i technologicznie do oczekiwań rynku. Przedsiębiorstwa funkcjonujące do tej pory w systemie permanentnego niedoboru stanęły bezradne wobec powszechnie obowiązujących praw popytu i podaży. Część z przedsiębiorstw przemysłowych uratowało się poprzez prywatyzację i sprzedaż zagranicznym inwestorom. W ten sposób zostały dokapitalizowane i unowocześnione. Część przetrwała dzięki parasolowi ochronnemu państwa i posiadaniu funkcji quasi monopolisty, jak na przykład Orlen będący spadkobiercą Petrochemii Płockiej. Pozostałą część niestety czekał bolesny los w postaci likwidacji, upadłości bądź też głębokich restrukturyzacji i zmniejszenia zatrudnienia.

Nowa Polska, nowy przemysł

Obecnie przemysł w Polsce uległ głębokiej przemianie. Zmieniła się radykalnie jego struktura. Najdobitniej to widać na przykładzie górnictwa. Bardzo hołubione przez władze komunistyczne w wolnej Polsce zostało bardzo mocno zrestrukturyzowane, a zatrudnienie w tym dziale zmniejszyło się w bardzo dużym stopniu. Dużą rolę we współczesnej Polsce odgrywają również inwestorzy zagraniczni, którzy budują tu swoje zakłady wytwórcze. Inwestycje takie są jak najbardziej pożądane, ponieważ oprócz tworzenia miejsc pracy powodują podniesienie poziomu technologicznego. Należy szczególnie zwracać uwagę na to, aby te nowo budowane fabryki nie były prostymi montowniami.
Podsumowując struktura przemysłu w Polsce uległa głębokim przeobrażeniom. Zmniejszyła się w dużej mierze rola przemysłu prostego i wydobywczego, a wzrosła rola przemysłu wytwórczego, w tym wysokich technologii.

Podobne wpisy: