Rozwój przemysłu w Polsce

Rozwój przemysłu w PolscePrzez wieki Polska była uważana za kraj typowo rolniczy. Gospodarka Rzeczypospolitej szlacheckiej nastawiona była na produkcję rolną i eksport nadwyżek zboża na Zachód. Wynikało to też ze struktury społecznej i charakteru szlachty. Zajmowanie się rzemiosłem i wytwórstwem nie przystawało do szlachcica i wręcz można było się godności szlacheckiej, za paranie się takimi rzeczami, pozbawić.

Ominęła nas też dzięki temu rewolucja przemysłowa. Dopiero u schyłku Rzeczypospolitej podjęto próby unowocześnienia struktury gospodarczej, jednakże ze względu na okoliczności polityczne nie przyniosło to powodzenia.

Przemysł na XIX-wiecznych ziemiach polskich

Przemysł w Polsce rozwinął się tak naprawdę dopiero pod zaborami. W dużej mierze sprzyjało mu to, że Królestwo Polskie pomimo, że było pod panowaniem cara, to jednak miało inny system prawny i podatkowy.
Po odzyskaniu niepodległości głównym zadaniem państwa było zjednoczenie Polski w jeden organizm. Dzięki udanym powstaniom śląskim w granicach naszego kraju znalazł się wysoce uprzemysłowiony Górny Śląsk. Co więcej rząd polski wiedząc jak ważny jest rozwój gospodarczy Polski podjął decyzję o budowie Centralnego Okręgu Przemysłowego.

 Po 1945 roku

Druga wojna światowa zahamowała rozwój przemysłu w Polsce. Okupanci koncentrowali się na tym co było dobre wyłącznie dla ich gospodarki wojennej. W dodatku na Ziemiach Odzyskanych Rosjanie grabili wszelkie urządzenia przemysłowe, tak, że odbudowany przemysł w Polsce musiał borykać się na starcie z wieloma problemami. Polska Ludowa nastawiła się na rozbudowę ciężkiego przemysłu i dzięki temu nasz kraj zyskał nowe kopalnie, huty, ciężki przemysł maszynowy, m.in. stoczniowy. Jednakże nie szło to w parze z rozwojem społecznym.

Po przemianie, polskie przedsiębiorstwa nie mogły sobie poradzić ze zmienionym systemem. Część z nich sprywatyzowano, część upadła, część była w dalszym ciągu zarządzana przez państwo. Proces transformacji gospodarczej powoli dobiegł już końca i można powiedzieć, że przemysł w Polsce zyskuje strukturę odpowiednią dla najbardziej nowoczesnych gospodarek.

Podobne wpisy: