Przemysł w Polsce

Przemysł w PolscePrzemysł jest jednym z sektorów gospodarki. W zależności od rozwoju danego państwa, jego poziom jest na różnym poziomie. Rozumie się dzięki temu liczbę osób zatrudnionych w przemyśle, ale także jego stopień rozwoju technologicznego i zaawansowania.

Przemysł w Polsce i na świecie zajmuje się głównie wydobywaniem surowców, ale także ich dalszym przetwarzaniem. Spełnia on kilka ważnych funkcji. Jedną z nich jest funkcja ekonomiczna i społeczna, która zapewnia pracę wielu osobom oraz pozwala im żyć na godnym dla nich poziomie.

Polskie Okręgi Przemysłowe

Ogólnie tworzy on dochód narodowy danego kraju, i pobudza inne dziedziny gospodarki, jakimi jest, na przykład, rolnictwo. Poza tym, dzięki funkcji przestrzennej, rozbudowywane są miasta, osiedla i elementy infrastruktury. Umożliwia to rozwój miast także wizualnie i przestrzennie, polegających na rozrastaniu się miast i zapełnianiu wolnych przestrzeni. W Polsce jest kilka głównych okręgów przemysłowych, skupiających w swoim gronie kilka miast, które zajmują się właśnie tym sektorem gospodarki. Najbardziej znanym spośród nich jest Górnośląski Okręg Przemysłowy, w skrócie GOP. Jak powszechnie wiadomo, zajmuje się głównie przemysłem węglowym. Zatrudnia dużą liczbę górników. Poza tym istnieje także Warszawski Okręg Przemysłowy i Łódzki Okręg Przemysłowy. Sporymi miastami, w którym dynamicznie rozwija się przemysł jest także Gdańsk i Gdynia oraz Wrocław i Poznań.

Różne rodzaje przemysłu

Skupiają one podobne branże, w jakich się rozwijają i specjalizują. Wiodącymi są na pewno branże, zajmujące się przemysłem elektromaszynowym, gdyż stanowią aż 23 procent całego przemysłu w Polsce. Tuż za nim jest przemysł chemiczny o ilości osiemnastu procent, później rolno-spożywczy stanowiący trochę ponad dwadzieścia procent. Istnieje także przemysł włókienniczy, jednak jest on załamany przez kryzys. Jest to niestety spowodowane załamaniem się rynków wschodnich, przez co stanowi niewielki procent przemysłu w Polsce. Najważniejsze jest wydobycie węgla, dzięki któremu wytwarzamy energie cieplną.

Podobne wpisy: