O sztuce okresu gotyku

O sztuce okresu gotyku

Gotyk rozwijał się w Europie przez ponad trzysta lat. W czasach renesansu włoscy humaniści zapatrzeni w swoje ideały stworzyli obraz średniowiecza jako mroczne wieku. Sztuka gotycka przypada na szczytowy okres rozwoju kultury średniowiecza. Przyglądając się jej można stwierdzić, że obraz stworzony w okresie renesansu nie jest prawdziwy.

Gotycka rzeźba

Rzeźba figuralna w kamieniu rozkwitła wraz z budową we Francji pierwszych gotyckich katedr. Na początku była ona związana bardzo ściśle z architekturą. Na dekorację rzeźbiarką katedr składały się setki figur. Dekoracje te skupiały się przede wszystkim na zewnątrz budowli. Szczególnie bogate w rzeźby były fasady świątyń. We wnętrzach dekoracje rzeźbiarskie umieszczano głównie w lektorium; zdobiono głowice kolumn, zworniki i wsporniki. Trzy bogato rzeźbione portale to główne akcenty fasad. Pierwsze rzeźby były dość sztywne, ich proporcje były nienaturalne. Z czasem jednak postacie wysubtelniały, były też bardziej realistyczne. Od architektury rzeźba uniezależniła się dopiero w XIV wieku. W tym okresie zaczęto tworzyć grupy rzeźbiarskie i pojedyncze figury z drewna oraz polichromowane.

Malarstwo gotyckie

Styl gotycki w malarstwie kształtował się znacznie wolniej niż w rzeźbie, dlatego początkowo rozwijało się głównie witrażownictwo i malarstwo książkowe. Rozwój witrażownictwa związany był ze szkieletową konstrukcją gotyckich kościołów, która pozwalała powiększać okna do wcześniej niespotykanych, olbrzymich rozmiarów. Iluminacje ksiąg religijnych to także bardzo ważna dziedzina malarstwa gotyckiego. Dopiero pod koniec XIII wieku w malarstwie zaszły rewolucyjne zmiany. Polegały one na przełamaniu stylistyki bizantyjskiej, postacie stawały się mniej sztywne, zaczęła zanikać płaskość przedstawień. Najsłynniejszym malarzem tego okresu jest Giotto di Bondone. Jego obrazy obdarzone były dużym ładunkiem emocjonalnym. Malarstwo sztalugowe zaczęło rozwijać się około połowy XIV wieku. Obrazy wykorzystywano przede wszystkim jako nastawy ołtarzowe ewentualnie jako skrzydła szafiastych ołtarzy.

Podobne wpisy: