Dla kogo jest dom opieki?

Dla kogo jest dom opieki?Już od kilka lat można usłyszeć, że polskie społeczeństwo się starzeje. Oznacza to, że każdego roku zwiększa się liczba osób starszych, niedołężnych, schorowanych, które wymagają trwającej przez całą dobę pomocy i opieki. Zorganizowane opieki we własnym domu może być niemożliwe. Czasem trudno jest bowiem pogodzić pracę zawodową ze sprawowaniem opieki. Może się także okazać, że dom/mieszkanie wymaga wykonania szeregu prac modernizacyjnych, usunięcia barier utrudniających samodzielne poruszanie się osoby starszej. Niezależnie od przyczyn czasem jedynym rozsądnym rozwiązaniem jest znalezienie miejsca w placówce opiekuńczej, które działają na terenie całego kraju. Warto szukać domu opieki, który będzie znajdował się w miarę blisko naszego miejsca zamieszkania; wówczas łatwiej nam będzie odwiedzać najbliższych.

Gdzie znajdują się domy opieki?

Domy opieki w mazowieckim znajdują się nie tylko na terenie Warszawy, ale na terenie całego województwa mazowieckiego. Jak wszystkie tego typu placówki, domy opieki w mazowieckim można podzielić na państwowe i prywatne. Zasady pobytu w każdej z tych placówek mogą się od siebie różnić, mogą też oferować zupełnie inne warunki pobytu. Pobyt, czy to w prywatnym, czy państwowym domu opieki jest odpłatny. Państwowe domy opieki znane są pod nazwą Dom Opieki Społecznej. Zasady ich działania są regulowane przepisami ustawy o opiece społecznej. Ogromną zaletą tych domów jest fakt, iż miejsce w nim mogą otrzymać wszystkie osoby niezależnie od tego, jak wysoką otrzymują emeryturę lub rentę. Minusem jest czasem bardzo długi okres oczekiwania na wolne miejsce. W wielu prywatnych domach opieki wolne osoby potrzebujące opieki mogą zostać przyjęte niemal natychmiast. Jako minus wypada jednak zapisać wysokie koszty. Stąd też nie wszystkie osoby stać na pobyt w prywatnym domu opieki.

Zobacz również: http://www.rezydencja-seniora.com/

Trudna decyzja o umieszczeniu osoby w domu opieki

Decyzja o umieszczeniu bliskiej osoby w domu opieki bywa bardzo trudna. Ale czasem jest to jedyne rozwiązanie. Nie wszyscy są w stanie sami lub z niewielką pomocą podołać opiece nad niepełnosprawnymi, chorymi i starymi osobami.

Podobne wpisy: